پرده اصل را از غیر اصل تشخیص دهید

شما اینجا هستید

با دریافت این فایل متوجه خواهید شد پرده عمودی اصلی:

  • قابل شست و شو است
  • بعد از شست و شو و مرور زمان، ريش ريش نميشود
  • با ماندن در مقابل نور آفتاب، لوله نميشود

 

تجربه چندين ساله ما را شما با يک فايل دريافت کنيد

دريافت بصورت PDF   ميباشد