نحوه نصب پرده عمودی؟

شما اینجا هستید

دیواری سقفی
   
نصب با بست دیواری نصب با بست سقفی